Výzkum vědomí

Robert Monroe, zakladatel Monroe Institute

Převzato ze stránek
Monroe Institute® - který provádí výzkum lidského vědomí „Lidské hranice jsou jen mylné představy v našich myslích.”
Robert Monroe, zakladatel Monroe Institute


Audio technologie Hemi-Sync®

Tyto topografické mapy znázorňují možnosti procesu Hemi-Sync® změnit stav mozkových vln. Klikněte na následující odkaz a uvidíte dynamické změny ve vzorech mozkových vln od stavu výchozího až ke konečnému. Změna mozkových vln (otevře se v novém okně) Za pomoci Hemi-Sync® můžete bezpečně pozměnit své vzory mozkových vln a zažít tak zlepšené duševní, tělesné i emoční stavy.

Mozkové vlny Theta bez Hemi-Sync® Mozkové vlny Theta bez Hemi-Sync®

Mozkové vlny Theta s Hemi-Sync® Mozkové vlny Theta s Hemi-Sync®


Co je a jak funguje Hemi-Sync® vyvinutý v Monroe Institute?

Hemi-Sync® je moderní technologie chráněná obchodní známkou. Je založena na přirozeném fungování mozku, které podněcuje spojitou aktivitu mozkových vln. Náš mozek vytváří mozkové vlny či vzory elektrické aktivity. Různé vzory představují různé duševní stavy, jako jsou odpočinek (týlová Alfa), hluboký spánek (centrální Delta), meditace (centrální a frontální Theta) nebo tělesnou činnost (rozšířená Beta). Binaurální rytmy ovlivňují vzory mozkových vln a v souladu s dalšími prvky procesu Hemi-Sync® navozují zážitky v soustředěném stavu vědomí.

Při využití v Monroe Institute se Hemi-Sync® stává součástí celého procesu učení, při kombinaci vícenásobných binaurálních rytmů a růžového šumu (či hudby), mluvených pokynů, relaxačních cvičení, vedeného vytváření představ, skupinové dynamiky a vzdělávacích osnov. Vše pečlivě sestaveno k navození soustředěných stavů vědomí. Hemi-Sync® ovlivňuje vzory mozkových vln a navozuje změněné stavy vědomí. Programy Hemi-Sync® dávají svým účastníkům příležitost zažít soustředěné stavy vědomí.

Hemi-Sync® nevyužívá podprahové podněty. Hemi-Sync® je navržen pro poslech pomocí stereofonních sluchátek anebo pečlivě uspořádaných stereofonních reproduktorů. Rozmanitost výrobků Hemi-Sync® dává základní technologii takřka neomezené spektrum využití, vedoucí k dosažení duševního, tělesného i emočního zdraví. Technologie Vám dovolí využít veškeré Vaše schopnosti a řídit je tak, jak si sami zvolíte. Lze ji srovnat s výkonným softwarovým programem, jenž umožňuje dosáhnout mimořádných výkonnostních úrovní a jenž ovládá posluchač ve shodě se svými záměry a touhami.

Jak Hemi-Sync® mění stavy vědomí

Ilustrační obrázekTento poslechově vedený proces zahrnuje kromě mluvených instrukcí také pečlivě namíchané stereofonní zvukové vzory a jejich sekvence, které byly navrženy tak, aby za využití neurologických mechanismů navodily blahodárné stavy mozkových vln.

Ilustrační obrázekPravý a levý sluchový vstup se spojují v horním oválném jádru mozkového kmene a jsou směřovány do retikulární sestavy, která střídavě využívá nervové přenašeče, a tak navozuje změny v nervové činnosti mozkového laloku a v mozkové kůře.


Přestože řada výrobků Hemi-Sync® přispívá k dobrému duševnímu i tělesnému zdraví, není možné jimi nahradit lékařskou diagnózu a léčení. NEPOSLOUCHEJTE Hemi-Sync®, řídíte-li automobil anebo pokud obsluhujete těžké stroje. Hemi-Sync® nepoužívejte ani s jinými nástroji, jež mohou ovlivnit mozkovou činnost. Bez porady s lékařem NEPOSLOUCHEJTE Hemi-Sync®, pokud trpíte záchvaty, poruchami sluchu či duševními poruchami. Pokud by se náhodou přihodilo, že budete při poslechu mít nepříjemný tělesný či duševní pocit, okamžitě přestaňte výrobek používat. NEVYTVÁŘEJTE kopie výrobků Hemi-Sync® ani je nepoužívejte se systémy, které snižují hladinu šumu, jako je Dolby® apod. Vyvarujete se tak snížení účinnosti signálů Hemi-Sync®.

VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ PŘEDPOKLÁDANÉ, NEBO VYJÁDŘENÉ, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, SE ODMÍTAJÍ.

Kazety či CD Hemi-Sync® můžete používat s jakýmkoli typem stereofonních sluchátek anebo s reproduktory umístěnými tak, aby zvuky plynoucí do levého a pravého ucha byly rozděleny.

Co říkají o Hemi-Sync® jeho uživatelé:

 • „Hemi-Sync® podnítil nutné změny, po kterých jsem již nějakou dobu toužil.” - J. K. Metzingen, Německo
 • „Míval jsem problémy se spaním. Ale to už je minulost!” - C. G., Raleigh, Severní Karolína
 • „Tyto pásky měly pozitivní dopad na můj život.” - C. R., Pittsburgh, Pensylvánie
 • „Okamžitě jsem zvládnul svou bolest! Mockrát díky.” - V. S., Oxnard, Kalifornie
 • „Byla jsem překvapena, jak se zdokonalila má intuice.” - B. B., Ontario, Kanada
 • „Mám jasnější mysl a jsem vynalézavější.” - J. S., Decatur, Texas
 • „Představitel chrámu Zen Buddhismu, který se účastnil programu Gateway, věří, že studenti tohoto programu dosáhnou meditačních stavů za týden oproti běžné době, která představuje několik let sezení.” - Wall Street Journal

Aktivizujte vnitřní zdroje Vaší mysli

Díky své všestrannosti umožňující takřka neomezené využití je Hemi-Sync® velmi cennou pomůckou. Když víte, co chcete udělat, tak toho dosáhnete pomocí Hemi-Synku, který účinně aktivizuje vnitřní zdroje Vaší mysli, mozku i těla.

Emoční procesy

 • zvýšit sebeúctu
 • podpořit sebevědomí
 • zmírnit hyperaktivitu
 • přemoci stydlivost
 • rozvinout spontánnost
 • dosáhnout klidu
 • vybavit si zapomenuté
 • usnadnit společenský kontakt
 • odhalit city
 • snížit sebepodceňování
 • přemoci podrážděnost
 • zdokonalit sebeovládání

Spánek a využití času ve spánku

 • vypořádat se s poruchami spánku
 • snížit potřebu léků na spaní
 • vybavit si sny
 • zbavit se nesmyslných snů

Disociační a transcendentální zážitky

 • prohloubit meditaci
 • napomoci podvědomí
 • získat intuici
 • přesunout se za tělesné
 • prozkoumat soustředěné stavy vědomí

Tvořivost a duševní výkon

 • snížit napětí před zkouškou
 • vypořádat se s překážkami
 • snížit duševní nevyrovnanost
 • naučit se cizí jazyk
 • zvýšit výkonnost
 • vypořádat se s poruchami soustředění a s hyperaktivitou
 • naučit se hře na hudební nástroj
 • zvládnout obtížné úkoly
 • zlepšit atmosféru ve třídě
 • navrátit ztracené schopnosti
 • zapojit smysly
 • stimulovat duševní vnímavost
 • zlepšit umělecký výkon
 • zdokonalit sebevyjádření
 • zlepšit porozumění čtenému textu
 • vypořádat se s duševní únavou
 • vyrovnat se s nátlakem
 • pročistit mysl

Těhotenství a porod

 • nahradit spánkový deficit
 • uvolnit tělesnou nepohodu
 • vypořádat se se žaludečními potížemi
 • usnadnit regeneraci
 • posílit dýchání

Objednejte si CD s Hemi-Syncem ze stránky www.hemi-sync.cz

Společnost Monroe Institute

Společnost Monroe Institute je nevýdělečnou vzdělávací a výzkumnou organizací která provádí výzkum lidského vědomí. Již více než třicet let navštěvují lidé rezidenční programy TMI, které zlepšují život, a miliony lidí po celém světě využívá ke svému prospěchu tématická cvičení, kazety a kompaktní disky. Metodologie TMI není založena na žádném dogmatu ani nezastává žádnou konkrétní víru, náboženství či politické nebo společenské postoje. Jelikož naše metody nejsou invazní, je vše založeno na vlastní svobodné vůli účastníka programu.

Uvedeno se svolením společnosti Interstate Industries, Inc./Monroe Products (III/MP).
© 2004 Monroe Institute. Všechna práva vyhrazena.

Další informace o Hemi-Sync®


 

Nahoru ↑

Potisk triček, vlastní návrh
 • Alternativní katalog pro transformaci vědomí