Úvodní stránka > Služby > Společenské služby > Sociální služby

V této sekci bylo nalezeno: 11 položek

Třídit podle: hodnocení | datumu | abecedy


bez náhledu

1 Židenice pro staroušky Brno Detail webové stránkyPageRank: 0/10S-rank: 0/100

Dobrovolnický projekt Židenice pro staroušky pro pomoc seniorům a ZTP v době pandemie koronaviru - SARS-CoV-2 pro Brno Židenice za podpory místních zájmových organizací Šimičáci s podporou Brno+ autor projektu : Jiří Kyjovský. Donáška nákupů seniorům

http://www.zideniceprostarousky.cz/


bez náhledu

2 Senior Park a.s. Detail webové stránkyPageRank: 3/10S-rank: 40/100

Výstavba penzionů pro seniory. Komfortní bezbariérové bydlení s organizací volného času a zajištění služeb správcem. Chceme pro staré občany vybudovat velmi příjemné bydlení, kde vedle rodinné atmosféry najdou pohodlí a maximum bezpečí. Praha 4

http://www.senior-park.cz/


bez náhledu

3 Petrklíč Uherské Hradiště - azylový dům Detail webové stránkyPageRank: 3/10S-rank: 30/100

Nově otevřený azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Uherském Hradišti – Véskách nabízí možnosti řešení ženám, ketré se ocitly v obtížné životní situaci. Ubytovány zde mohou být nejen ženy z Uherského Hradiště, ale i ze vzdálenějších okresů. Uherské Hradiště – Vésky

http://www.petrklicuh.cz/


bez náhledu

4 Ddopava.cz - Domov Bílá Opava pro seniory Detail webové stránkyPageRank: 3/10S-rank: 30/100

Domov Bílá Opava je příspěvková organizace, která provozuje domov pro seniory ve věku 65 let a více, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jež vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a domov se zvláštním režimem v případě zdravotních poruch. Opava 1

http://www.ddopava.cz/


bez náhledu

5 Stacionář Jihlava - pro mentálně postižené Detail webové stránkyPageRank: 3/10S-rank: 30/100

Denní a týdenní stacionář pro děti a dospělé s mentálním postižením a přidruženými smyslovými i tělesnými handicapy a s autistickými rysy, kteří mohou pobývat v kolektivu. Poskytované služby: ubytování, stravování, školní výuka a integrace uživatelů do společnosti. Jihlava

http://www.stacionar-jihlava.cz/


bez náhledu

6 Neslyšící Brno - CDS pro sluchově postižené Detail webové stránkyPageRank: 3/10S-rank: 20/100

Centrum denních služeb pro sluchově postižené. Informace o službách, které poskytuje CDS všem sluchově postiženým. Klub senirů a sportovní klub neslyšících. Kontakt: Vodova 35, Brno. Brno

http://www.neslysici-brno.estranky.cz/


bez náhledu

7 Centrum dětí a mládeže Praha Detail webové stránkyPageRank: 3/10S-rank: 20/100

Nízkoprahové zařízení je určeno pro děti a mládež přímo ohrožené drogami, kriminalitou, sociální exkluzí a dalšími sociopatogeními jevy, kterým jednorázová prevenční přednáška ve škole nestačí. Je zde denní centrum, streetwork a outreach. Praha 3

http://www.cdmpraha.estranky.cz/


bez náhledu

8 ÚSP Snědovice Detail webové stránkyPageRank: 2/10S-rank: 30/100

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé ve Snědovicích. Aktuální informace o vybavení zařízení i o životě v našem zařízení. Komerce, služby, fotogalerie. Snědovice

http://uspsnedovice.cz/


bez náhledu

9 Domov důchodců Lipová Detail webové stránkyPageRank: 2/10S-rank: 30/100

Prezentace Domova důchodců v Lipové. Domov je určen pro ženy, které potřebují pravidelnou ošetřovatelskou péči. Jejich soběstačnost je snížena zejména věkem, zdravotním stavem z důvodu chronického psychického onemocnění, alzheimerovy nebo stařecké demence. Lipová

http://www.ddlipova.estranky.cz/


bez náhledu

10 DD Přepychy - penzion pro seniory Detail webové stránkyPageRank: 2/10S-rank: 30/100

Penzion pro seniory s celoroční pobytovou péčí. Poskytuje komplexní služby ubytování, stravování, pečovatelské a ošetřovatelské služby, včetně pravidelné návštěvy obvodního lékaře. Přepychy

http://www.ddprepychy.cz/


bez náhledu

11 Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny Detail webové stránkyPageRank: 2/10S-rank: 20/100

Hlavním posláním je poskytování pobytové sociální služby uživatelům, kteří mají z důvodu zdravotního postižení sníženou soběstačnost, vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nelze jim potřebnou péči zajistit formou terénní služby. Kvasiny

http://www.uspkvasiny.cz/


V této sekci bylo nalezeno: 11 položek

Třídit podle: hodnocení | datumu | abecedy


 

Nahoru ↑

Potisk triček, vlastní návrh