Binaurální rytmy

Robert Monroe, zakladatel Monroe Institute

Převzato ze stránek
Monroe Institute® - který provádí výzkum lidského vědomí „Lidské hranice jsou jen mylné představy v našich myslích.”
Robert Monroe, zakladatel Monroe Institute


Co to jsou binaurální rytmy?

Dva souhlasné tóny přicházejí do ušíVjem zvukových binaurálních rytmů lze pociťovat tehdy, když dva souhlasné tóny o přibližně stejné frekvenci jsou přeneseny za pomoci stereofonních sluchátek či reproduktorů do obou uší.

Mozek tóny spojí a vytvoří vjem nazvaný binaurální rytmusMozek spojí tyto dva signály a vytvoří vjem třetího zvuku, který se nazývá binaurální rytmus.


Spojením zvukového vstupu v mozku dojde ke vzniku binaurálních rytmůBinaurální rytmy mají svůj původ ve vyšším oválném jádru mozkového kmene, kde dochází ke spojení zvukového vstupu, který přichází z obou stran.

Binaurální rytmy změní činnost mozkových vlnBinaurální rytmy se nervovými vlákny přenášejí do retikulární formace, která za využití nervových přenašečů zahájí proces změny činnosti mozkových vln.


Tato změna mozkových vln je využita v audio technologii Hemi-Sync®, kterou vyvinula společnost Monroe Institute. Další informace o činnosti mozkových vln, stavech vědomí a výzkumu vědomí si můžete přečíst na odkazech na konci stránky. CD s Hemi-Syncem si můžete objednat ze stránky www.hemi-sync.cz.

Společnost Monroe Institute

Společnost Monroe Institute je nevýdělečnou vzdělávací a výzkumnou organizací která provádí výzkum lidského vědomí. Již více než třicet let navštěvují lidé rezidenční programy TMI, které zlepšují život, a miliony lidí po celém světě využívá ke svému prospěchu tématická cvičení, kazety a kompaktní disky. Metodologie TMI není založena na žádném dogmatu ani nezastává žádnou konkrétní víru, náboženství či politické nebo společenské postoje. Jelikož naše metody nejsou invazní, je vše založeno na vlastní svobodné vůli účastníka programu.

Uvedeno se svolením společnosti Interstate Industries, Inc./Monroe Products (III/MP).
© 2004 Monroe Institute. Všechna práva vyhrazena.

Další informace o Hemi-Sync®


 

Nahoru ↑

Potisk triček, vlastní návrh
  • Alternativní katalog pro transformaci vědomí