Bezva portál
Hledání
Přidat firmu

Podmínky používání

Často kladené dotazy

Připravili jsme pro Vás odpovědi, které by Vás mohli napadnout v souvislosti s naším portálem BezvaPortál.cz

Otázky a odpovědi
Kdo je provozovatel?

BezvaPortál.cz provozuje Vladimír Pilný, IČ:03347460, Varšavská 2066, 272 01, Kladno, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Kladna, dále jen Provozovatel.

Co umožňuje BezvaPortál.cz?

Server umožňuje bezplatně vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Veškeré služby webového portálu BezvaPortál.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňkové funkce.

Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základních služeb BezvaPortál.cz – například placené zařazení nabídek uživatelů a jejich přednostní výpis umístěných na webovém portálu BezvaPortál.cz

Ceník služeb
Základní služby

Základní služby jsou uživatelům poskytovány zdarma. Těmito službami se rozumí vyhledávání nabídek zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů.

Doplňkové služby

Bude doplněno

Kde probíhá platba?
Kde probíhá platba?

Veškeré platby z nabídek zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů probíhají výhradně na konkrétních webových serverech, kam je uživatel přesměrován po vyhledávání.

Odpovědnost provozovatele
Odpovědnost provozovatele

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi nabízejícím a zájemcem a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

Provozovatel neodpovídá za činnost návštěvníků BezvaPortál.cz ani za způsob jakým služby BezvaPortál.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb BezvaPortál.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb BezvaPortál.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

BezvaPortál.cz vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete BezvaPortál.cz, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, BezvaPortál.cz vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

Zpracování osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Pro účely užívání služby BezvaPortál.cz, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje inzerenta a zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané inzerentem či zájemcem při užívání webového portálu BezvaPortál.cz (zejména registrační údaje, IP adresu a další).

Inzerent tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele, a to na inzerentem poskytnuté e-mailové adresy.

Registrací na portálu BezvaPortál.cz uživatel souhlasí s těmito podmínkami využívání služeb.

Aktualizace 6.10.2023

V případě dotazů či připomínek nás prosím kontaktujte.